Aplikim

Di të flasësh shumë mirë italisht? Njihu me ne dhe zbulo një potencial të ri për karrierën tënde, në një prej kompanive më të mëdha globale.

Aplikoni nëpërmjet formës më poshtë: